Landmåling

Vi har lang og allsidig erfaring innenfor oppmåling. Alt innen utstikking/plassering, innmåling/dokumentasjon og også lang erfaring med rekonstruksjon/måling av eiendomsgrenser gjennom utførelse av kartforretninger/oppmålingsforretninger for mange ommuner i M&R og S&Fj.

Vi har sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering og innmåling og utstikking av tiltak.

Oppmåling/landmåling

  • ​Plassering og innmåling av alle tiltak

  • Utarbeiding av situasjonsplan og terrengsnitt for byggesøknad. Prosjektering av plassering, stikking og kontrollmåling.

  • Fastmerkenett og aksestikking større bygg og konstruksjoner

  • Terrengmålinger, 3Dmodeller, masseberegning

  • Eiendomsmålinger (oppmålingsforretninger) for kommuner

  • Privat grenseavtale (rekonstruksjon grense etter avtale mellom privatpersoner)

 

Tjenester