Eiendom

Vi har lang erfaring innen utføring av kart- og delingsforretninger og oppmålingsforretninger på oppdrag fra kommuner..

 

Vi kan bistå med søknader og avtaler i forbindelse med oppretting av eiendom, klarlegging av grense og dokumenter for tinglysing. 

Beskrivelse

  • Utførelse av oppmålingsforretninger med merking og måling på vegne av kommune

  • Privat grenseavtale

  • Søknad om eiendomsdeling/grensejustering

  • Seksjoneringsbegæring

  • Avtaler for tinglysing

  • Utarbeidelse av skjøte

  • Bistand innhenting og tolking av tinglyste dokumenter

 

Tjenester